Förenings-el

Förenings-el

Stötta din förening

Med tillägget Förenings-el kan du genom oss sponsra en valfri förening med pengar varje månad.

Om du t ex gillar fotboll kan du ge bidraget till den fotbollsförening du vill ska vinna. Dina barn kanske är med i en lokal scoutkår, eller om du vill stötta en stödverksamhet. Valet är helt och hållet ditt. Den enda förutsättningen är att föreningen du väljer är organiserad i Sverige och bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Vi förbehåller oss rätten att neka detta tillägg om kraven på föreningens verksamhet inte uppfyller våra kriterier.

Desto fler medlemmar som tecknar avtal med Förenings-el desto mer pengar ger vi till föreningen. Detta kan göra märkbar skillnad för föreningsverksamheten!

Sponsring


Vad ger det?

Vi ger föreningen 200 kr för varje nytt avtal som tecknas, eller tecknas om, och därefter 10 kr i månaden så länge elavtalet löper.

Du som redan tecknat ett befintligt elavtal kan när som helst lägga till Förenings-el.

Tecknar du ett avtal på tre år så får föreningen totalt 560 kr!


Vad kostar det mig?

Tillägget är från 1 mars 2017 kostnadsfritt.

Om du t ex väljer ett 3-års elavtal ger vi vald förening 320 kr första året vid nytecknat eller omtecknat elavtal och sedan 120 kr per år vid löpande elavtal.

Förenings-el kan väljas som tillägg när du tecknar avtal.

Har du redan ett löpande elavtal?

Ring oss, så lägger vi till Förenings-el åt dig. Du kan även hämta blanketten för Förenings-el som du kan skriva ut och skicka till oss.