Hållbar el

Hållbar el

Ursprungsmärkt el

100 % hållbar.

Vi är ett lokalt, miljömedvetet elhandels-bolag. Vår el är producerad i vattenkraftverk, vindkraft eller via solceller och är 100 % hållbar och ursprungsmärkt.

Vi köper in all vår el från elbörsen NordPool i Oslo. All el som köps in och säljs vidare är producerad i vattenkraftverk eller via solceller. Därför är vår miljöpåverkan via utsläpp av koldioxid (CO2) noll. Inte bidrar vi till att skapa något kärnbränsleavfall heller.

Spara el

Ursprungsmärkt el

All el är dessutom ursprungsmärkt, det vill säga vi köper in ursprungsgarantier för att bevisa produktionssätt. Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Syftet är att slutkunden av el ska få kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt.

För oss är det självklart att välja hållbart och att kunna styrka elens ursprung.