Hållbar ursprungsmärkt el

Trelleborgs Energiförsäljning AB är ett rent elhandelsföretag och vi köper in all vår el från elbörsen NordPool i Oslo. Vi säljer el till både privatpersoner och företag i hela Sverige. All el som köps in och säljs vidare är producerad i vattenkraftverk eller via solceller.

All el är ursprungsmärkt dvs vi köper in ursprungsgarantier för att bevisa produktionssätt.

Under 2017 och även under 2018 är därför vår miljöpåverkan via utsläpp av koldioxid (CO2) noll. Inte heller bidrog vi till att skapa något kärnbränsleavfall.

El är en väldigt smidig, enkel och billig produkt. Den el som vi säljer är tillverkad i vattenkraftverk och ger inga utsläpp av koldioxid eller andra skadliga ämnen. Elen finns tillgänglig precis när du behöver den och den behöver inte fyllas på. Det är en väldigt användbar produkt men den behöver för den skull inte slösas med och därigenom ge högre energikostnad.

För att hålla nere kostnaden rekommenderar vi att binda elpriset genom avtal.
Våra fasta avtal har historiskt över tiden varit billigare än att ha rörligt elpris.

Många förändringar som minskar energiåtgången och därmed elkostnaden går att göra genom förändrat beteende utan att det går ut över bekvämlighet eller kostar pengar i nya investeringar.

Vi samarbetar med Energirådgivarna i Skåne. Dit kan du som kund ringa och få hjälp med att gå igenom din energisituation och få tips och förslag till energieffektivisering angående belysning, elektronik, uppvärmning, isolering, fönster och transporter.

Kontakta Energirådgivarna på telefon 020-40 33 70.
E-post: energirad@kfsk.se

El och elavtal kan vara svårt om man inte vet var man ska leta efter informationen. Elmarknaden har idag mängder av aktörer som alla försöker locka med olika erbjudanden och säljfraser. Vissa bra, andra mindre bra.

Nyttiga länkar

Svensk Energi – Konsumentprisets olika delar
Svensk Energi – Elsajten
Svensk Energi – Elpriser och skatter
Energimyndigheten – Skapa ett hem redo för framtiden
Energimyndigheten – Spara energi och dryga ut hushållskassan