Våra elavtal

Vi vill att du ska välja rätt elavtal. Därför är det viktigt att du hittar det alternativ som passar ditt elbehov bäst. Du kan dock vara säker på att oavsett vilket avtal du väljer så får du alltid 100% förnybar el hos oss. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Rörligt elpris

Det rörliga elpriset passar dig som vill dra nytta av prissvängningarna på den nordiska elbörsen. Elpriset som fastställs en månad i taget i efterskott, baseras på vårt inköpspris med ett påslag på 2,3 öre/kWh. Du kan när som helst under din avtalsperiod byta till ett av våra fastprisavtal.

Klicka här för att se våra elpriser
Klicka här för att se föregående månaders elpriser
Elprisområden
Våra elpriser gäller för elområde 4 (Malmö). Om du tillhör ett annat elområde är du välkommen att höra av dig till oss för att få information om våra elpriser.

Vintersäkrad el
Vi erbjuder alla kunder som har valt rörligt pris att varje år vintersäkra sin el.
Avtalet är tidsbundet och du binder hela din elanvändning till ett stabilt Fast pris under tiden 1 december till 31 mars. Under resterade åtta månader övergår avtalet till Rörligt pris som månadsvis följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen.
I god tid innan avtalet startar 1 december får du ett prisförslag för kommande fastprisperiod.

Fast elpris

Fast elpris är för dig som vill veta hur mycket din el kostar varje månad. Genom att säkra ditt elpris betalar du samma pris per förbrukad kilowattimme oavsett svängningarna på elmarknaden. Det enda som kan ändras är energiskatt och moms.

Teckna ditt fasta elpris på 1, 2 eller 3 år.

Klicka här för att se elpriser

Elprisområden
Våra elpriser gäller för elområde 4 (Malmö). Om du tillhör ett annat elområde är du välkommen att höra av dig till oss för att få information om våra elpriser.

Tillägg

Förutom att välja avtalsform kan du göra några tillägg till ditt avtal för att få lokalt producerad miljövänlig el och/eller för att stödja en förening som du själv väljer.

Sol-el
Väljer du detta tillägg så kommer all el du konsumerar direkt från solenergi. Vi köper in överskottsel från kunder som har solceller samt att vi har egna solceller och säljer vidare den till dig. Garanterat lokal och hållbar el.
Tillägget kostar +2,4 (3,0) öre/kWh

Förenings-el
Väljer du detta tillägg så kommer vi att sponsra den förening som du själv väljer, t ex en idrottsförening eller stödverksamhet. Förutsättningarna är att det är en i Sverige organiserad förening med barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen får 200 kr för varje nytt avtal som tecknas alternativt tecknas om och därefter 10 kr i månaden så länge du är kund. Vi förbehåller oss rätten att neka detta tillägg.
Tillägget är kostnadsfritt.

Anvisningspris

Anvisningspris är den avtalsform du får om du inte gör något aktivt val av elavtal hos oss. Anvisningspriset baseras på priserna på Nord Pool, den nordiska elbörsen men med ett högre påslag än t ex vårt rörliga pris. Avtalet har en inbyggd trögrörlighet, vilket gör att priset bara ändras några få gånger om året.

Anvisningspriset löper tillsvidare och du har 14 dagars uppsägningstid. Du kan när som helst byta till en annan avtalsform som du antagligen kommer att sänka dina energikostnader på. Kontakta kundtjänst för mer information.