Energitips 1

Energitips 1

Publicerad 5 maj

Sänk värmen inomhus
En energitjuv som är lätt att åtgärda är för hög värme på elementen.
Sänker du inomhustemperaturen med bara en grad minskar du dina uppvärmningskostnader med cirka fem procent. Prova att sänk temperaturen inomhus och hitta en temperatur som känns rätt för dig.