Onsdagen 7 november är hela företaget på utbildning. Telefonen är stängd fram till 13,30