Torsdagen 15 november är hela företaget på utbildning. Telefonen är stängd mellan 10-15