Ångerrättsinformation

Ångerrättsinformation

Du har rätt att frånträda ingångna avtal med oss utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

Ångerättsinformation


Denna blankett kan användas när konsumenten vill ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal (SFS 2005:59). Du har även möjlighet att ångra dig på annat sätt än med blanketten, men vi rekommenderas alltid att man spara underlag som visar att du har ångrat ditt ingångna avtal med oss.

Mall för ångerblankett