Miljö

Vi tror på talesättet ”Vi ärver inte jorden av våra föräldrar utan lånar den av våra barn”!

Därför säljer vi endast förnybar el som producerats av vatten eller sol. Vi vill trots detta inte sälja för mycket el, utan hålla inköp och förbrukning på en nödvändighetsbasis för att värna om miljön och ditt förtroende för oss som kund. Som konsument, både privatperson och företag, finns det mycket som kan göras för att hålla nere elförbrukningen vilket även din plånbok tjänar på.

En bra start är att göra en energikartläggning av ditt boende och företag för att därefter kunna energieffektivisera. Här är några energispartips att fundera kring:

Belysning

Se till att belysning är släckt när rummet lämnas alt. installera rörelsedetektorer.
Byt ut glödlampor mot lågenergilampor, de förbrukar mindre el och håller längre.
Måla om – ljusare färger reflekterar ljuset bättre.

Värme

Hur producerar du din värme? Det kanske är dags att byta ut din värmeanläggning mot en som är effektivare och bättre för miljön?
Regelbunden service av anläggningen är det bästa sättet att hålla nere energiförbrukning samt undvika plötsliga och då ofta dyra reparationer.
Kontrollera att alla termostatventiler fungerar.

Fläktar, pumpar och
kompressorer

Genomför regelbunden service och byte av filter, samt läckagekontroll.
Installera styrsystem – många system behöver inte gå hela tiden.
Tappvarmvatten: Sänk tappvarmvattentemperaturen till 55 – 60 ºC.
Byt ut två-greppsblandare till en-grepps.