Varning!!

Just nu är det många kunder som har blivit kontaktade av telefonförsäljare angående teckna nytt el-avtal. Personerna som ringer säger att de har ett samarbete med oss och att de säljer ström från Trelleborgs Energiförsäljning AB.

Vi har inga samarbete med andra elbolag när det gäller El försäljning. Vi har inte och vi kommer aldrig köpa in tjänster att sälja el-avtal med hjälp av telefonförsäljare !

Mvh

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Information om Energiskatten och förändringen som träder i kraft 1 januari 2018

I slutet av 2016 beslutade skatteutskottet att elnätsföretagen ska ta över skatteskyldigheten från elhandelsföretagen från 1 januari 2018.

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Energiskatten på el är idag på 32,5 öre/kWh (40,63 öre/kWh inklusive moms) men kommer höjas till 33,1 öre/kWh från och med 2018-01-01 (41,38 öre/kwh inklusive moms)

Energiskatten kommer efter 2018-01-01 att flyttas från elhandelsfakturan till elnätsfakturan.
Detta innebär att elhandelsfakturan kommer bli lägre och elnätsfakturan kommer öka.
Är du både nätkund i Trelleborgselnät och elhandelskund hos Trelleborg Energiförsäljning kommer du inte märka någon större skillnad på fakturan, förutom att energiskattposten flyttas från elhandel till elnäts delen.

Om du inte tillhör Trelleborgselnät och enbart köper ström från Trelleborgs Energiförsäljning  då kommer din elhandelsfaktura att bli betydligt lägre.

Ändringen omfattar samtliga elkunder, elhandelsföretag och elnätsföretag i Sverige.

Läs mer på Skatteverkets hemsida