Stipendium

I samband med skolavslutningen delades vårt årliga stipendium ut på 5000kr till 2 elever på Elprogrammet.
Vi på Trelleborgs Energiförsäljning önskar eleverna lycka till i framtiden.

Slopat krav på bygglov för solcellspaneler

Beslut

Slopat krav på bygglov för solcellspaneler (CU32)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om några ändringar i plan- och bygglagen. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Unga Energipriset

I ett samarbete med Skåne Innovation och Trelleborgs Kommun har vi delat ut “Unga Energipriset”.
Priset i år gick till två elever i årskurs 4 på Väståkerskolan i Anderslöv.
Juryns motivering:Från en kreativt idé till en välbyggd prototyp som underlättar städningen i hemmet 2030 går unga Energi priset till ”Dammbollen”. Detta bidrag är mycket genomarbetat och delas ut under real case ”Hemmet 2030”.

Rätt svar på Tävlingen var 5462mm

Tack till alla som var med och tävlade på TFF dagen i söndags.
Rätt svar på tävlingen var 5462 mm
Närmst kom Anders Nilsson från Trelleborg med 5275 mm.
Välkommen in och hämta bollen.

Torsdagen 17/5 har vi stängt mellan 8-13. Hela kontoret är på utbildning.

Öppetider

25/4 Stänger vi 11.30, Utbildning

27/4 Stängt hela dagen, Utbildning

30/4 Stänger vi 13.00 Klämdag.

1/5 Röd dag.

2/5 Öppet