Sponsring

Sponsring
Vi sponsrar klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och skola.
Vi stöttar främst barn- och ungdomsverksamheter.
Sponsring är en del av vår totala kommunikation och marknadsföring och den ska återspegla våra värderingar och vårt varumärke.

Alla ansökningar ske på följande vis:
Skriftligt och komma in i god tid, samt vilket belopp som är aktuellt.
Visa upp hur föreningen bidrar till en insats inom något av områdena miljö, ekonomi, socialt eller kulturellt.
Tydligt visa en marknadsföringseffekt som uppfyller sponsringsbeloppet.

Vi sponsrar inte:
Politiska partier eller religiösa organisationer
Organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö
Enskilda personer utan föreningstillhörighet

Vi sponsrar:

Genom förenings–el sponsrar vi följande klubbar:

Läs mer om förenings-el här.

Gör en sponsoransökan