Producera egen el

För miljön och för klimatet är det viktigt med förnybar energi. Den kan produceras både i stora och små anläggningar, till exempel hemma hos dig. Är du intresserad av att bli din egen producent genom solceller kontaktar du ditt elnätföretag. De kan informera om hur du ska gå tillväga.

Trelleborgs Energiförsäljning vill gärna stödja utbyggnaden av förnybar el via solceller och hjälpa kunderna att ta ett ökat ansvar för sin elkostnad.

Vi kan köpa din överproduktion av el från solceller! Kontakta oss så berättar vi mer.

Villkor

Du som är nettokonsument vilket innebär att du använder mer el än du producerar under ett år. Det gäller för säkringsabonnemang upp till 100A. Du producerar din el för eget bruk och du måste ha ett elhandelsavtal med oss för inköp av el.

Ersättning för din överskottsel

Ersättning för såld el
Vi betalar samma pris på elen som levereras ut på elnätet som du har avtal på hos oss om när du köper av oss.

Vi anser att detta är ett rakt och enkelt sätt att få betalt för överskottsproduktionen.

Kontakta oss om du vill teckna ett avtal.

Moms – skatter
Du som har installerat solceller på din villa, fritidshus eller på ditt garage och säljer din överskottsel tillbaka till Trelleborgs Energiförsäljning kan ansöka om momsbefrielse, om din samlade ersättning understiger 30 000 kr ex moms. Tänk på att försäljningar ni har gjort Ex, fastigheter, hyror, årsavgifter räknas in i de 30 000 kr, se mer på skatteverkets hemsida.

Det man behöver göra är att ansöka om momsbefrielse hos Skatteverket, tänk på att ersättningen från energibolaget inte får överstiga 30 000 kr/år de senaste 2 åren.

Ingen F-skatt

Även om du måste registrera dig och betala moms, räknas inte solcellsanläggningen som näringsverksamhet. Därför kan du inte få F-skatt för försäljningen av el från dina solceller. Om du har en F-skatt för annan verksamhet, kan du inte använda den i detta sammanhang eftersom det inte ingår i din näringsverksamhet.

Inkomst från försäljningen räknas som kapitalinkomst

Att ha en solcellsanläggning på din villa räknas inte som att du har en näringsverksamhet. Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.

Läs mer om moms och övriga skatter

Skattereduktion

Du har möjlighet att söka skattereduktion för din mikroproduktion. Beloppet är 60 öre/kWh, och högst 30 000 kWh/år kan ligga till grund för skattereduktionen.

Läs mer om skattereduktion