Producera egen el

För miljön och för klimatet är det viktigt med förnybar energi. Den kan produceras både i stora och små anläggningar, till exempel hemma hos dig. Är du intresserad av att bli din egen producent genom solceller kontaktar du ditt elnätföretag. De kan informera om hur du ska gå tillväga.

Trelleborgs Energiförsäljning vill gärna stödja utbyggnaden av förnybar el via solceller och hjälpa kunderna att ta ett ökat ansvar för sin elkostnad.

Vi kan köpa din överproduktion av el från solceller! Kontakta oss så berättar vi mer.

Villkor

Du är nettokonsument vilket innebär att du använder mer el än du producerar under ett år. Det gäller för säkringsabonnemang upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5 kW. Du producerar din el för eget bruk och du måste ha ett elhandelsavtal med oss för inköp av el.

Ersättning för din överskottsel

Ersättning för såld el
Vi betalar samma pris på det som levereras ut på elnätet som det du har avtal med oss om inköp av el. Vi anser att detta är ett rakt och enkelt sätt att få betalt för överskottsproduktionen.
Kontakta oss om du vill teckna ett avtal.

Moms – skatter
Du som har installerat solceller på din villa, fritidshus eller på ditt garage och säljer din överskottsel tillbaka till Trelleborgs Energiförsäljning kan ansöka om momsbefrielse, om din samlade ersättning understiger 30 000 kr ex moms. Tänk på att försäljningar ni har gjort Ex, fastigheter, hyror, årsavgifter räknas in i de 30 000 kr, se mer på skatteverkets hemsida.

Det man behöver göra är ansöka om momsbefrielse hos Skatteverket, tänk på att ersättningen från energibolaget inte får överstiga 30 000 kr/år de senaste 2 åren.

Har man F-skattsedel sedan tidigare då kan man inte nyttja den till mikroprodukten av sol el. Man behöver inte registrera en F-skattsedel för att producera el av solceller och för sälja tillbaka till el till ert elbolag.

Att ha en solcellsanläggning räknas inte som näringsverksamhet vilket gör att man kan tjäna upptill 40 000 kr/år/fastighet innan man måste betala inkomstskatt.

Läs mer om moms och övriga skatter

Skattereduktion
Du har möjlighet att söka skattereduktion för din mikroproduktion. Beloppet är 60 öre/kWh, och högst 30 000 kWh/år kan ligga till grund för skattereduktionen.

Läs mer om skattereduktion