LED, lågenergi och halogen – välj rätt lampa

Just nu samarbetar EU-länderna aktivt för att successivt fasa ut glödlampan till förmån för energieffektivare lampor, såsom LED, lågenergi- och halogenlampor. Man beräknar att när alla glödlampor är borta kommer elanvändningen i Sverige minska med 2 miljarder kilowattimmar per år, vilket motsvarar den totala elanvändningen för 100 000 eluppvärmda villor eller hela 500 000 lägenheter! Detta är en vinst för miljön, och för dig själv, eftersom du långsiktigt tjänar pengar på att inte använda glödlampor.

Så, vad ska du välja? Spelar det någon roll om du köper LED, lågenergi- eller halogenlampor? För att underlätta och informera dig om de olika lampornas egenskaper har vi sammanställt ett antal punkter för varje, som följer nedan.

LED-lampor

 • Fem gånger energieffektivare än glödlampor.
 • Upp till 50 gånger längre livslängd än glödlampor.
 • Innehåller inget kvicksilver och avger ingen UV-strålning eller IR-strålning.
 • Går bra att tända och släcka ofta och tänds direkt, även i kyla
 • Går att dimma så länge dimmern fungerar med LED-lampa. Ljusstyrkan bibehålls mer eller mindre oförändrad under lampans livstid.
 • Alstrar inte mycket värme.

Summering: Mest energieffektiv och miljövänlig, bäst livslängd och billigast i drift. Är något dyrare än de andra alternativen sett till inköpspris men billigare sett till livslängd och elförbrukning.

Lågenergilampor/lysrörslampor

 • Fem gånger energieffektivare än glödlampor.
 • 10 till 15 gånger längre livslängd än glödlampor.
 • Innehåller vanligtvis kvicksilver och avger mer värme än LED-lampor.
 • Tänds direkt men tar i regel några sekunder innan den lyser med full ljusstyrka, och tar ännu längre tid i kyla.
 • Går inte alltid att dimma och ljusstyrkan försämras under livstiden.
 • Alstrar inte mycket värme.

Summering: Näst mest energieffektiv och näst bäst livslängd. Sämre ur miljösynpunkt eftersom den ofta innehåller kvicksilver. Inte praktisk i en del miljöer eftersom den inte blir ljus direkt som LED eller halogen.

Halogenlampor

 • 30-50% mer energieffektiva än glödlampor.
 • Två till tre gånger längre livslängd än glödlampor
 • Innehåller inte kvicksilver men avger avsevärt mer värme än LED- och lågenergilampor.
 • Tänds direkt och fungerar precis som LED bra i kyla.
 • Går alltid att dimma och behåller samma ljusstyrka under sin livstid.
 • Blir i regel väldigt varma.

Summering: Minst energieffektiv och kortast livslängd. Innehåller inte kvicksilver men kan bli väldigt varm. Billigast inköpspris.

Obs! När du ska kasta dina gamla glödlampor så kom ihåg att lämna dem i en miljöstation för återvinning, de får inte kastas i soporna eller i glasåtervinningen.