Smart elanvändning

Smart elanvändning

Energirådgivning

Vi samarbetar med Energirådgivarna i Skåne. Dit kan du som kund ringa och få hjälp med att gå igenom din energisituation och få tips och förslag till energieffektivisering angående belysning, elektronik, uppvärmning, isolering, fönster och transporter.

Kontakta Energirådgivarna
Telefon: 020-40 33 70
E-post: energirad@kfsk.se

Du kan också räkna ut en personlig kalkyl över just din energianvändning med hjälp av Energimyndighetens smarta energikalkyl.

Välj elbolag med hjärtat och stötta din idrottsförening.

Solceller – en lysande energilösning

Lokal elleverantör ett givet val för lokala företagare