Våra mikroproduktions-<br>anläggningar

Våra mikroproduktions-
anläggningar

Egen solcellsanläggning

Är du nyfiken på hur det där med egen solcellsanläggning fungerar? Läs om några av våra kundcase utifrån investering, återbetalning och energiproduktion.
Solceller på cykelgarage vid Trelleborgs Centralstation 1
Solceller på cykelgarage vid Trelleborgs Centralstation 2

Solceller på cykelgarage vid Trelleborgs Centralstation

Trelleborgs Energi AB tillsammans med Trelleborgs Kommun installerade solceller på ett uppvärmt cykelgarage i anslutning till Trelleborgs centralstation.

Byggnationen av cykelgaraget startade vintern 2013 och solcellerna installerades våren 2014 och allt stod klart till invigningen av Pågatågen och Centralstationen sommaren 2014. Cykelgaragets solcellsanläggning har arton solpaneler med en total maxeffekt på ca 5000 W och ägs och drivs av Trelleborgs Energi AB tillsammans med Trelleborgs kommun. All ström som tillverkas går åt till belysning och uppvärmning av garaget. Solpanelernas yta är 32 kvm och är placerad på cykelgaragets tak. Typen av solceller vi har installerat är monokristallin kisel. Var solcellspanel har en yta på 1,7 kvadratmeter. Maxeffekt på solpanelen är 260W och den kan producera ca 250 kWh/år. Årsproduktionen är ca 5000 kWh vilket motsvarar årsdriften av två moderna lägenheter, eller ca 4100 mil med en elbil.


Solföljaren Ica Maxis Parkering 1
Solföljaren Ica Maxis Parkering 2

Solföljaren Ica Maxis Parkering

Trelleborgs Energi AB tog initiativ till en Solföljare sommaren 2014 och kontaktade Ica Maxi Trelleborg för att inleda ett samarbete där Ica Maxi upplåter marken för en solföljare.

Elever på Bastionskolans Bygg och Elprogram tillsammans med Peab byggde solföljaren under våren 2015 och allt stod klar tills invigningen 20 augusti samma år. Solföljaren har 36 solpaneler med en total maxeffekt på 11772 W och ägs och driftas av Trelleborgs Energi AB. Merparten av strömmen som produceras går till fyra stycken laddstolpar som är placerade i direkt anslutning till solföljaren, om det blir ett överskott av ström skickas det vidare ut på elnätet. Typen av solceller vi har installerat är monokristallin kisel. Var solcellspanel har en yta på 1,7 kvadratmeter. Maxeffekt på solpanelen är 260W, och den kan producera ca 250 kWh/år. Solpanelernas yta är 60 kvm och är placerad på en fem meter hög stolpe som vrider sig och anpassar sig optimalt efter solens läge under dagen. Årsproduktionen är ca 18000 kWh vilket motsvarar årsdriften av två moderna villor, eller ca 15000 mil med en elbil.


Solceller Anderslövbadet

Solceller Anderslövbadet

Trelleborgs Energi AB tillsammans med Trelleborgs Kommun installerade solceller på friluftsbadet i Anderslöv våren 2016.

Bygget av friluftsbadet startade vintern 2015, solcellerna installerades våren 2016 och allt stod klart till invigningen 6 juni 2016. Solcellanläggningen består av arton solpaneler med en total maxeffekt på 5000 W och ägs och drivs av Trelleborgs Energi AB. Solpanelernas yta är 32 kvm och placerade ovanpå byggnaden som rymmer omklädningsrum och teknikrum. All ström som tillverkas går åt till driften av friluftsbadet. Typen av solceller vi har installerat är monokristallin kisel. Varje solcellspanel har en yta på 1,7 kvadratmeter. Maxeffekt på solpanelen är 260W och den kan producera ca 250 kWh/år. Årsproduktionen är ca 5000 kWh vilket motsvarar årsdriften av två moderna lägenheter, eller 4100 mil med en elbil.